Barnesyn


Barnesyn, hva er det?

Det er hvordan samfunnet ser på barn, hva slags syn samfunnet har på barn.

Kvinnesyn er hvordan samfunnet ser på kvinner. Opp igjennom historien har kvinnesynet endret seg. I dag er vi stolte over å ha et kvinnesyn som betrakter kvinner som fullverdige mennesker, ikke underlegne mannen, ikke udugelige eller 'svake', ikke umyndiggjorte eller som barn. Når vi sier at et samfunn har et moderne kvinnesyn, så mener vi at kvinnene oppfattes som en integrert del av samfunnet ved siden av menn.

Hvordan oppfattes barn? Hva slags barnesyn har samfunnet? Hvilke rettigheter har barn? Er barn en integrert del av samfunnet ved siden av voksne?

I det følgende skal jeg belyse ulike sider ved samfunnets barnesyn. Jeg skal vise hvordan barnesynet har endret seg opp igjennom tidene. Ideen om barndommen som en separat og distinkt del av livet er relativt nytt. Det har vært en utvikling de siste 150 år som har gjort denne barndommen stadig større. Denne utviklingen har hatt en enorm innflytelse på hvordan vi etterhvert har oppfattet unge mennesker, ikke minst som seksuelle vesener.

Jeg skal først gå igjennom de juridiske aspektene, og starter med den seksuelle lavalderen.


• Den seksuelle lavalderen
• Den kriminelle lavalderen
• Fysisk avstraffelse av barn
• Myndighetsalderen
• Skolegang og barnearbeid
• Seksualkunnskap og prevensjon
• Aldershomogenitet
• Fremveksten av barndommen
• Hvem er barn? Hvor er de? Hva trenger de?


Neste side
Forrige side