Fem myter om pedofili

Hvem er de pedofile? Hvordan er de?

Da jeg først forsto at mine følelser er hva man kaller pedofili, forsto jeg også at det fantes en forskjell mellom hvordan mange tror pedofile er og hvordan de i virkeligheten er.

Jeg måtte konfrontere mytene om pedofili. Hvordan kunne jeg være pedofil? Jeg var ikke en gammel mann. Jeg var ikke interessert i barnehagebarn. Ikke var jeg noen gotterimann heller; det falt meg ikke inn å lokke noen med sukkertøy. Jeg var ikke blitt misbrukt. Så hvordan kunne jeg være pedofil?

Det alminnelige bildet av mennesker som er seksuelt tiltrukket barn stemte ikke. Det var bygget på myter.

Så hva er da mytene om pedofili?

Myte 1 : Alle pedofile er gamle menn

Feil. Pedofili er en seksuell legning og utvikles tidlig i livet. Det kommer bare an på når du erkjenner hvem du er. Det finnes pedofile i tenårene, det finnes pedofile som er tjuefire. Det finnes pedofile i tretti-årene, som er førti og femti.

Det finnes nok nitti år gamle pedofile også, og de som er senile, men jeg har aldri møtt dem.

Du har en seksuell legning. Den kommer tidlig, men kan tåkelegges av krav til konformitet. Jeg ble fullt bevisst min legning når jeg var rundt tretti. Når jeg i dag ser tilbake, kan jeg forstå hendelser og følelser i et nytt lys, og jeg skjønner at jeg hadde disse følelsene lenge før, bare at ordet på dem ikke var pedofili.

Og så finnes det kvinner som er pedofile. Er ikke det rart? I alle aldre der også. Hvordan kan det være mulig? Da er pedofile ikke bare gamle menn, men et helt alminnelig gjennomsnitt av befolkningen.

Myte 2 : Alle pedofile vil presse barn til sex

Feil. Jeg har aldri presset noen til sex. Ikke barn, ikke voksne, ingen noensinne. Hvorfor skulle jeg være tilbøyelig til det? Dette er en av de mest sårende påstandene man kan komme med.

Den seksuelle legningen pedofili har ingenting med vold, aggresjon og trakasseri å gjøre. Om du har en hensynsløs oppførsel, så er ikke det relatert til noen bestemt seksuell legning.

Mange vil kanskje si at siden barn er mer forsvarsløse, mer uvitende, mindre i stand til å gjøre motstand mot tilnærmelser, så vil det være 'naturlig' for pedofile å presse barn til sex. Jeg har følgende spørsmål til alle menn: gitt at du kom over en kvinne som var beruset, forsvarsløs og 'tilgjengelig', ville du da tatt deg friheter? Ville du utnytte situasjonen? Ville du presse henne til sex? De fleste menn vil naturligvis svare nei til dette. Ens oppførsel i slike situasjoner bestemmes ikke av hva man kan slippe unna med (eller tror man kan slippe unna med) men er basert på egne grunnleggende holdninger og vurderinger.

Vi baserer vår oppførsel på vår evne til å sette oss inn i andre menneskers væren. Dette kalles empati. Pedofile har (kanskje mer enn andre) en evne å se på barn som hele mennesker, til å behandle dem med respekt og identifisere seg med dem. Derfor vil vi ikke utsette dem for ubehageligheter.

Myte 3 : Alle pedofile vil ha sex med fireåringer

Feil. Jeg har aldri villet ha 'sex med fireåringer'. Flertallet pedofile, meg selv inkludert, er tiltrukket unge rundt ti-elleve, med et aldersspenn fra syv år til fjorten år.

Alderen i seg selv er ikke det vesentlige. Det er personligheten til vedkommende som er avgjørende. Du tiltrekkes dem som sender ut seksuelle signaler. Dette skjer vanligvis fra tiårsalderen, men det er ingen regel her. Det kan skje tidligere, det kan skje senere. Det er ikke mulig å gruppere mennesker etter alder og uttale seg generelt om dem.

Jeg er ikke interessert i 'barn'. Jeg er interessert i unge mennesker. 'Barn' for meg er en betegnelse på dem som ikke er bevisste om seg selv. 'Barn' har snørr under nesen og roper på mamma. Unge mennesker derimot, har en erotisk utstråling fordi de vet at de er til og er attråverdige.

Jo, det finnes pedofile som er tiltrukket de på fire også. Behovet for kroppskontakt kjenner ingen alder. Da gjelder det bare å ta ekstra hensyn og være ekstra forsiktig.

Ordet 'sex' har en helt bestemt betydning for de fleste voksne. Å 'ha sex' vil for de fleste si å ha samleie. For pedofile dreier sex seg først og fremst om kroppskontakt uten penetrering. Det er det vi drømmer om. Du kan ikke ha sex med de unge på samme måte som du kan med voksne. Dette er noe vi vet utmerket vel.

Myte 4 : Alle pedofile ble seksuelt misbrukt som barn

Feil. Jeg ble slett ikke seksuelt misbrukt som barn. Jeg hadde få seksuelle opplevelser som barn, og det lille som skjedde var ikke traumatisk.

Det er mitt inntrykk fra kontakt med andre pedofile at de aller fleste ikke hadde sex med voksne når de var unge. Og om de hadde det, så ble det som skjedde ikke oppfattet som negativt. Det finnes unntak, naturligvis. Det finnes dem som ble seksuelt misbrukt, men de sier at dette ikke er forklaringen på hvorfor de ble pedofile. Hvorfor skulle man bli seksuelt tiltrukket barn fordi man ble krenket som barn?

Tankegangen går antagelig som dette: om du ble utsatt for overgrep, så vil du i voksen alder ha et behov for å hevne deg på samfunnet, og da spesielt barna. Du vil få en lyst til å begå nye overgrep. Pedofili er da bare lysten til å presse, krenke og voldta barn.

Urimeligheten i en slik tankegang er innlysende. Pedofili er en seksuell legning, ikke en hevnlyst. Hva slags seksuell legning de har, de som begår voldtekt, er uvesentlig. Pedofile vil som regel respektere, beundre og elske de unge. Dette er det motsatte av den forakten for barn og seksualitet som overgrep uttrykker.

Myte 5 : Alle pedofile er mangelfullt utviklete

Feil. Jeg er ikke noe barn i en manns kropp. Jeg er voksen. Ingen som har truffet meg sier at jeg virker barnslig eller utviklingshemmet. Pedofile er voksne mennesker. Å være seksuelt tiltrukket barn betyr ikke at man selv er barn, like lite som det å være seksuelt tiltrukket kvinner betyr at du selv er kvinne.

Men om pedofile ikke er barn mentalt, så kanskje de er mangelfullt utviklete på det seksuelle området? Bare om man antar at det kun finnes én seksualitet og én seksuell legning, og at det gjelder å 'utvikle' seg mot denne ene, rette legningen.

Jeg våger den påstand at alle en gang var seksuelt tiltrukket barn. Dette fordi barn også er seksuelle vesener og vi en gang alle var tiltrukket jevnaldrende. Vi var også tiltrukket voksne og personer av samme kjønn. Menneskelig seksualitet er i utgangspunktet polymorf, dvs. at den ikke har noen bestemt form eller retningen. Siden blir en bestemt legning dominerende. De fleste går fra å være mange-seksuelle til å få en bestemt tiltrekning. Pedofile er bare de hvor den seksuelle tiltrekningen til barn har kommet til å dominere. I utgangspunktet er vi alle pedofile.

Er det de pedofile som er mangelfullt utviklete, eller er det samfunnet som har en mangelfull utviklet evne til å akseptere seksuelle handlinger og legninger som avviker fra det vedtatt normale? Hvorfor må alle presses inn i samme form? Hvor kommer frykten for annerledeshet fra?

*

Pedofile kan være alle, unge og gamle, kvinner og menn, men med den forskjell at våre følelser er fordreid, fortiet, undertrykket, usynliggjort, demonisert, fordømt og forfulgt.

Dette må det bli slutt på. Mytene og fordommene omkring pedofili hører ikke hjemme i et moderne og opplyst samfunn.


Neste side
Forrige side