Hvordan markere Alice-dagen

Alice

Alice-dagen den 25 april skal være en årlig påminnelse om den historiske Alice og hva hun betydde for Charles Dodgson, men også være en tidløs påminnelse om kjærligheten mellom barn og voksne, og hva denne kjærligheten kan utrette.

Det er tre aspekter ved dette. Den 25 april er barnas dag. På denne dagen skal de unge føle at de også er frie og en del av samfunnet. Ånden i Alice-bøkene handler nettopp om hvordan barn oppdager verdenen, står for egne meninger og er kritiske til autoriteter. Dette er dagen for å markere at barn er en del av samfunnet og snart store.

Det andre aspektet ved Alice-dagen er fellesskapets dag, dagen der voksne viser respekt og omsorg for de unge, tar seg tid med dem og bryr seg om dem. Voksne har en tendens til bare å bry seg om sine egne barn. Og selv når det gjelder egne barn, er voksne altfor ofte ikke tilgjengelige for dem. Det er for mange unnskyldninger for ikke å ta seg tid. På Alice-dagen skal man ta seg tid.

Endelig er Alice-dagen de pedofiles dag, en spesiell dag for oss til å markere solidaritet og våre følelser for de unge. Da ser vi på vår seksuelle legning i en større sammenheng og er stolte over hvem vi er. Pedofili har alltid eksistert. Pedofili har skapt mye godt mellom mennesker og gjort at mange har kjent seg elsket opp gjennom tidene. Vi bruker dagen til å arbeide for større toleranse i samfunnet, til å markere at også vi er en del av samfunnet, at vår seksualitet ikke er en trussel mot noen men inngår i vår felles menneskelighet. Vår seksualitet må finne sin naturlige plass og være noe vi deler sammen med de unge, på deres premisser, og med viten og tillatelse fra foreldrene.

Markér Alice-dagen ved å gjøre en god gjerning. Ta del i felles aktiviteter. Ha tid til overs for barn på denne dagen.


Alice kostyme

Her kan du lese mer om Lewis Carroll og hva som finnes i tilknytning til Alice-bøkene (på engelsk). Her kan du lese om Alice Liddell. Det finnes et eget selskap i England for Carroll-interesserte, kalt The Lewis Carroll Society. Nettstedet har mye stoff om forfatteren og bøkene.

Det er mulig å kjøpe Alice-kostymer her og her. For unge jenter kan det være morsomt å kle se ut som Alice. Tekoppen følger ikke med. Teselskapet må man selv arrangere.

Om du er kvinne, kan du på Alice-dagen har håret i to fletter eller to hestehaler, enten bak ørene eller på toppen av hodet. Det er lov for både kvinner og menn å vise at man fremdeles har noe ungt inni seg, selv om man er voksen....


Neste side
Forrige side